Han Şirketler Grubu Ana Sayfaya gider ...

ŞİRKET PROFİLİ

Kalite politikamız

Tarihçemiz

Grubumuzun temelleri 1994 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengizhan PARMAKSIZ tarafından kurulan şirketler ile faaliyete geçti.

Vizyon

İçinde bulunduğu sektörlerde, kalıcı, sürdürülebilir, fark yaratarak, tüm çözüm ortakları ile beraber büyüyen, ülke ekonomisine, insana ve çevreye katkı sağlayan yapısını korumak…

Misyon

 İçinde bulunduğu tüm sektörlerde ve yeni iştigal alanlarında, yeni yatırımlara paralel işe alımlarla istihdam yaratmak; deneyim ve birikimleriyle, çözüm ortaklarına güven vermek, kalite standartlarını daha yukarılara taşımak koşulu ile hizmet vermeyi ilke edinmek…

Kalite Politikamız

Grubumuz insanı, emeği, başarıyı, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiştir.En değerli varlığımız ilkesel yaklaşımımız, iş yapma biçimimizdir. Mükemmeli arayan, kaliteyi sadece iş yaşamında değil, hayatının her safhasında uygulayan yapımız vazgeçilmez temel değerlerimizdendir.

Girişimci, dünyaya ve değişime açık, risk alabilen, dönüştürücü ve öncü ruha sahip yapımız, her türden organizasyon ve ekonomik yapının insanı mutlu etmek için var olduğuna olan inancımızla bütünleşerek temel değer ilkemiz olmuştur. Her ilişkimizde veya ticari işlerimizde ismimiz söz konusudur. Bu uygulama esasları şirketimizde çalışan herkese yaklaşımlarında ışık tutar, görevlerinin doğal gereği olarak tüm personelimiz, tüm işlerinde örnek davranışlar sergiler.

Aynı zamanda etik anlamda bir yanlış davranışın gerçekleşme olasılığına karşı duyarlı olurlar. Bu davranışlar şirketimiz çalışanlarının uygulaması gereken prosedürlerin bütününü içermektedir.